domingo, outubro 26, 2014

Brasil: Dilma reeleita

fonte: imprensa brasileira